Rapport/referater

Referat for ledermøde 03.04.23:

 

Indledning ved Johan

Luk.12,28-31 og Matt. 6,25-33:

Læg mærke til tidens tegn – opmærksomhed på det der sker. På hvad der er sandhed og løgn:

Et billede på den ”nøgne sandhed”:

”Sandheden og løgnen gik i bad. Løgnen gik, tog Sandhedens klæder på og udgav sig for Sandheden. Sandheden var derefter `Den nøgne Sandhed`”

Derfor er det vigtigt at give agt på tidens tegn – på hvad der er Sandhed og hvad der er Løgn, måske forklædt som Sandhed.

Men vi skal fortsætte med at invitere indenfor i Guds rige.

 

 1. Program: evaluering og idéer til maj – juni - juli 2023
  1. Gudstjenester: Ved årsmødet var der ingen kommentarer/kritik, idet de fremmødte var tilfredse med forløbet af gudstjenesterne

Talere: Der er planlagt nogle af dem, og Johan inviterer også talere fra vore søstermenigheder.  

Fællesgudstjenesten forløb godt og der var tilfredshed med den.

Der var 80 betalende voksne + den del børn.

Kollekten om formiddagen var på kr.5500 og om eftermiddagen på kr.4100.

 

 1. Tirsdagsmøder.
  1. Tekster – vi fortsætter med Johannes evangeliet frem til sommerferien. Det er derfor planlagt.
  2. Filmaftener – det går fremad, der har været lidt flere de sidste gange.

Den næste gang er 18.4.23 hvor vi skal se: ”Risen” om den romerske officer, som får til opgave at finde ud af, hvad der skete Påskedag.

Søren sørger for mad til fællesspisningen den dag.

 1. Årsmøde 7. marts 2023 + Årsrapporten er lagt på hjemmesiden og derfor tilgængelig, indtil der lægges nyt på, som fx referat fra ledermødet.

Der er også kommet årsrapporter fra Korsør og Kalundborg.

 

 1. Opgavefordeling – er der noget der trænger til at blive ændret?

Det har været nødvendigt med forskellige tiltag:

Johan har vasket gulvet i køkkenet og vinduerne.

Søren badeværelset.

Esther har gjort køleskabet rent.

Holdningen må være: ”Når man ser det, gør man det”

 

Påskeudgaven af ”Udfordringen” lagt frem til at tage med og dele ud.

 

 1. Arbejdsdag – hvad skal udføres:

Der er planlagt arbejdsdag lørdag den 6.maj:

 • Soklen skal pudses og asfalteres
 • Fliserne på bagsiden skal ordnes
 • Gulvtæppet skal renses med en rensemaskine
 • Vinduerne hele vejen rundt skal pudses (udstyr i kælderen)
 • Indenfor borde og stole gøres rene, stables så tæppet kan blive renset og sættes på plads igen
 • Generel rengøring overalt.

 

 1. Nyt fra tjenesteteammøde

Der har ikke været noget møde siden sidst.

 

 1. Dato for næste møde.

Næste møde er 26.6.23

 

 1. Afslutning ved Gudrun:

Vi synger: ”Du har åbnet en dør, som ingen kan lukke i”.

Josva 1,3 Hvert sted, hvor I sætter foden, giver jeg jer, sådan som jeg lovede Moses.

13.1.91 Åbnede Gudrun og Johan døren til kirken for første gang –

Men når man tænker på styrkeprøven på Karmel 1.Kong.18,19ff:

Akab og hans profeter opnår ingenting

Elias overøser offeret med vand – Gud hører hans bøn og sender ild ned fra himlen:

Så længe Gud er med os, kan ingen lukke døren