Gudstjeneste hver Søndag

En lokal kirke i Frikirken Vestsjælland


Velkommen på vores hjemmeside

Du er velkommen i Stenlille Frikirke

Hovedgaden 67, 4295 Stenlille

Vi er en del af -

Frikirken Vestsjælland


Nyttige data om Stenlille Frikirke


stenlillefrikirke2010@gmail.com


Bank forbindelse: 9337 207 792 7312

Mobil Pay 117285

Velkommen  


 Her på siden finder du det der er programsat lidt ude i fremtiden.

Til tider også lidt omtale af det der har været


Filmaften - Tirsdag den 21. marts kl. 18.00

Filmen vi skal se er Carl Th. Dreyers filmatiserng af Kaj Munks novelle af samme navn. Den handler om stærke følelser og tro.

Filmen er et mesterværk, med et indhold der vækker til eftertanke.

Først spiser vi sammen - pris kr. 50- så er der film med pause til kaffe.

Tilmelding til Gudrun

Læg mærke til at det er    kl. 10.00-

Det har altid været gode samlinger, og det skal du også opleve, så meld til og bliv en aktiv del af det store fællesskab.

Kirsten Larsen Pinheiro

kommer til Stenlille den 11.april.

Det er en tirsdag,

hvor hun vil medvirke og tale ved ved mødet kl. 19.00.

Vi vil arrangere aftenen med et udvidet kaffebord, og forme aftenen så det mere minder om en gudstjeneste end - Bibel og bøn.

Se missions siden!

Frikirken er en menighed med fokus på det personlige forhold til Gud-
Vores fælles grundlag er Det nye Testamentes undervisning
om menigheden, således som det er beskrevet i Apostlenes Gerninger.


"Jeg ved hvad du har udrettet,

og jeg har lukket en dør op for dig,

som ingen kan lukke i - -"

Johs. Åb. 3,18